Какво спoред вас правят по цял ден действащите ейч ари?

Какво спoред вас правят по цял ден действащите ейч ари?
http://www.key-success-indicators.com/resource/What HR’s really doing/