Oбучения

Активно развиваме 3 типа програми за обучения, според начина им на провеждане:

ОТВОРЕНИ ГРУПИ

в които темата е предварително дефинирана и се обявяват чрез мрежата ни за продажби към компании и крайни клиенти.

ЗАТВОРЕНИ ГРУПИ

които са по желание и според нуждите на конкретна компания. Темата, под-темите и начинът на провеждане се договарят конкретно и индивидуално.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

прави се най-вече за много специфични обучения или за по-високи мениджърски позиции, в които се изисква силна практическа насоченост, както и индивидуален подход.

Всяко едно обучение се разработва според нуждата на конкретната група участници.

Процесът по разработване и провеждане на обучения е цял цикъл, в който се включват проучване на нуждите на клиента/участниците (когато групата е отворена) до разработване или адаптиране на обучението според конкретните нужди. Когато разработваме програми за развитие на уменията за конкретен клиент обхващаме цялостно процеса, който може да включва следните етапи на последователност:

  • Дефиниране на стратегия за развитие на уменията на служителите.
  • Определяне на нуждите от обучение на годишна база и изграждане на структура на обученията – входящи програми, обучения на работното място, обучения за развитие на уменията.
  • Обвързване на обученията с планове за развитие на ключови служители.
  • Провеждане на обучения в затворени и отворени групи.

 

ПРОГРАМА СЪБИТИЯ 2017

Изтеглете брошурата Training_AgendaKSI2017