HR и бизнес консултиране

Успехът на компаниите е в ръцете най-вече на техните служители!

Без значение в в кой бизнес сектор работите, ние можем да ви помогнем в структуриране на политиките за управление на всички процеси като набиране и подбор, управление на представянето, обучение и развитие, системи за възнаграждение и социални придобивки, вътрешни комуникации със служителите и развитие на работодателска марка, системи за мотивация и задържане на служителите и др. Имаме зад гърба си осъществени множество проекти във всяка една от подобластите по управление и развитие на човешките ресурси.

 • Консултиране в областта на Управление на Човешкия Капитал
 • Одит на системите за управление на системите по Човешки Ресурси в компанията и развитие на добрите практики
 • Развитие и въвеждане на успешни процедури по Управление на Човешкия Капитал
 • Вътрешно-организационна култура или как може да бъде подобрена?
 • Развитие и въвеждане на Център за оценка и развитие на уменията
 • Организиране и провеждане на проучване за удовлетвореността на служителите
 • Разработване на система за управление на представянето на работното място
 • Развитие на програми, които идентифицират и развиват ключовите служители
 • Екипна дианостика и подобряване на представянето на екипа
 • Развитие на програма за “Employer of Choice”/”Employer Branding”
 • Развитие на програми за управление на изхода или анализ на причините за напускане