Дали „дигиталната деменция“ повлиява емоционалната интелигентност на служителите? 

Автор: Сиера Чартър

Кога беше последният път, когато приключихте една задача без да бъдете разсеяни от пощата ви? Били ли сте ангажирани с дълга приятелска среща, без да посягате към мобилния си телефон, за да проверите Facebook или др.? Тъй като сме станали свързани и зависими от технологиите, мозъците ни започват да реагират на тези промени и да функционират по различен начин. Помислете сега колко пъти тези разсейвания се умножават сред работниците и служителите.

Каква е приспособимостта и гъвкавостта на мозъка и как може да стане по устойчив и емоционално долавящ? Ново изследване показва, че гъвкавостта на нашите мозъци може да е причина за загубата на определени функции, които са от решаващо значение за способността ни да общуваме и да си сътрудничим.

Една статия в Нова Зеландия Хералд казва, че скорошно проучване е установило, че 14% от младите хора изпитват загуба на паметта, заедно с други симптоми, които са присъщи за тези на деменция или Алцхаймер.

Статията дефинира понятието „дигитална деменция“, като прекомерна употреба на технологиите, което води до когнитивни проблеми в мозъка, като например липса на емпатия, загуба на памет, раздразнителност и промени в междуличностното поведение.Според д-р Гари Смол, UCLA професор по психиатрия и член на Консултативния съвет на изследването, „новата технология не само променя живота ни, но също променя и мозъците ни.“

Статия в Сиатъл Таймс казва: „Терминът „дигитална деменция” е въведен преди няколко години в Южна Корея, където прекомерно използват дигитални технологии, и където докторите съобщават за все повече млади хора с проблеми с паметта и когнитивни проблеми, които по-често се свързват с мозъчни увреждания.

Поведенчески EQ (емоционалната интелигентност) измерва 15 основни компонента, които ни позволяват да се разберем по-добре областите на нашите поведенчески и емоционални умения, които се нуждаят от повишаване, и също така ни дава насоки за това как да оптимизираме тези умения. Поведенчески EQ преглежда много области, които могат да бъдат възпрепятствани от нашата зависимост от технологията, като слушане, самоконтрол, съзнателност, емпатия и управление на стреса, което ни позволява да възстановим способността си да функционираме в нашия силно дигитализиран свят.

Налице е цикличност на зависимостта ни от технологиите. Много пъти зависим от тях, когато се чувстваме стресирани или неудобно, като по този начин се намалява нашата ефективност и изостваме в нашата програма или възпрепятства нашите директни социални преживявания.

Въпреки че може да не сте в състояние да контролирате какви технологии използват вашите служители, можете да им помогнете да развият умения за противодействие /да управляват влиянието и да се повиши продуктивността в офиса ви. Обучението за поведенчески EQ дава инструменти, с които да се измъкнат от този кръг и изважда на показ компонентите, които  трябва да бъдат разширени или усъвършенствани в комуникация, взаимно разбиране и изграждане на взаимоотношения.