10 ключови компетенции

Много се говори в последните години за това колко бързо се променя средата и изискванията към компаниите, работещите в тях. В тази връзка сложните компетентностни модели, които досега използвахме за оценка на потенциални служители или представянето вече вървят към сериозно опростяване и още по-голяма яснота. Пред същата промяна са и процесите по подбор и оценка на представянето.

Сега повече от всякога трябва бързо да „сверяваме“ обратна връзка от средата, за да актуализираме бързо бизнес плановете и целите си, както и бързо да актуализираме изискванията към служителите си. Което няма да бъде лесно, а даже може да се окаже предизвикателна задава. И защо такива изисквания към служителите като „мулти таскинг“ са не само неестествени, но и водят до бързо прегряване и сериозна неефективност?

Ако сте мениджър или професионалист по управление на човешките ресурси, ще се радваме да се включите в изследване, насочено към актуалните изисквания към служители, които търсим в поведения и резултатност или т.нар. компетенции. В изследването бихте могли да се включите тук.

Всеки, който е попълнил и оставил своите координати, ще получи резултати от изследването.

С пожелание за успешна и балансирана пролет!

Екипът на Кий Съксес Индикейтърс