13 Стъпки за успешен подбор

Е ново обучение в портфолиото ни от практически обучения за 2017.

В него бихте могли да надградите и развиете своите практически умения за селекция и подбор на нови служители към екипа ви. Избора на нови служители по ред причини е един от най-предизвикателните задачи в мениджърската практика, но и в работата на специалистите по човешки ресурси. За да подпомогнем ефективността ви в тези процеси, които да са в синхрон на изискванията и нуждите на бизнеса, но и на промените, които идват от средата, създадохме „13 стъпки за успешен подбор“.

Очаквайте нови дати, в които бихте могли да се присъедините!