HR Business Partnering

От няколкого години в човешките ресурси се развива нова роля, която има за основна задача да бъде контактна точка на обслужване на бизнеса или определени негови звена. Въпреки това всеки бизнес има различни нужди и като всяка нова роля, се дават различни дефиниции, които са отражение на тези бизнес интереси и нужди.

Именно във фокуса на HR Business Partnering е и съвместното обучение, което направихме с Michael A. Potter. Това е тема, която имаме намерение да развиваме, така че да бъде от полза на колегите, които имат необходимост да надградят и развият своите практически професионални умения като бизнес партньори.

Първото от поредицата такива събития се състоя през април 2017, но очаквайте още като продължение.